Sau đại học

Ngày 17-02-2020

Thông báo kết quả thi tuyển sinh sau đại học T4/2019

23/05/2019 | 09:30

Đợt tháng 4/2019

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

08/04/2019 | 10:08

Thông báo số:2616/TB-ĐHTN ngày 24/12/2018. Mẫu sơ yếu lý lịch và phiếu đăng ký dự tuyển chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/04/2018 | 15:14

Thông báo số:72/TB-ĐHTN ngày 12/1/2018.

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/04/2018 | 14:18

Thông báo số:72/TB-ĐHTN ngày 12/1/2018.

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2017 - 2019 (đợt tuyển sinh tháng 9 năm 2017)

05/04/2018 | 10:03

Quyết định số:2149/QĐ-ĐHTN ngày 6/10/2017.

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/04/2018 | 09:40

Thông báo số:1939/TB-ĐHTN ngày 9/10/2017

Trang 1/1 <1>