Đại học cao đẳng

Ngày 08-07-2020

Bộ GD-ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào Trường Ngoại ngữ năm 2020

.

     Năm 2020, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong 2 ngày thay vì 2,5 ngày như trước đó do lịch thi 2 bài thi tổ hợp được diễn ra đồng thời trong một buổi sáng. Việc tổ chức đồng thời 2 bài thi tổ hợp trong buổi sáng này do năm nay thí sinh chỉ được quyền chọn thi một trong 2 bài thi tổ hợp nên không có sự trùng lắp lịch thi của thí sinh giữa 2 bài thi này. Khác với năm trước, thí sinh có thể đăng ký dự thi một hoặc đồng thời 2 bài thi tổ hợp nên lịch thi 2 bài thi này trong kỳ thi THPT quốc gia diễn ra trong 2 buổi khác nhau.

 

    Cụ thể, ngày 9.8, buổi sáng thí sinh dự thi môn ngữ văn (120 phút) và buổi chiều thi môn toán (90 phút). Ngày 10.8, buổi sáng sẽ diễn ra song song 2 bài thi tổ hợp trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 35. Trong đó, bài thi khoa học tự nhiên sẽ diễn ra tuần tự 3 môn thành phần gồm vật lý, hóa học và sinh học (mỗi môn 50 phút) và bài thi khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý và giáo dục công dân (mỗi môn 50 phút). Buổi chiều 10.8, thí sinh làm bài thi ngoại ngữ trong thời gian 60 phút.
Lịch thi các môn như sau:

 

Thông tin xét tuyển vào Trường Ngoại ngữ năm 2020

      Tuyển sinh đào tạo chính quy (không bao gồm liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH, ĐH đối với người có bằng ĐH)

 1. Đối tượng tuyển sinh

      Thí sinh đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

      - Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh

    Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

    Năm 2020, Khoa Ngoại ngữ tuyển sinh theo 3 phương thức (áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo):

      - Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

      - Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở THPT (học bạ).

      - Phương thức 3: Xét tuyển thẳng

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

    Xét tuyển theo kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

a) Điều kiện xét tuyển nhóm ngành đào tạo giáo viên (Khối ngành I):

 Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2020.

b) Điều kiện xét tuyển nhóm ngành đào tạo ngôn ngữ (Khối ngành VII):

 Căn cứ kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Khoa sẽ xây dựng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) cụ thể cho các ngành đào tạo và sẽ thông báo sau.

c) Điểm xét tuyển:

- Môn chính - Môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có nhân hệ số 2, do đó, điểm xét tuyển của Khoa Ngoại ngữ được quy đổi về thang điểm 30.

- Theo kết quả điểm của phần mềm lọc ảo và quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo thực hiện năm 2020.

5. Xét tuyển theo kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ).

a) Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Đối với các ngành đào tạo giáo viên (Khối ngành I)

            + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

            + Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

- Đối với các ngành đào tạo ngôn ngữ (Khối ngành VII)

            + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

            + Tổng điểm trung bình của điểm trung bình cả năm lớp 11 với điểm trung bình học kỳ I lớp 12 của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10 và môn ngoại ngữ không nhân hệ số).

b) Điểm xét tuyển:  

 - Điểm xét tuyển được tính theo điểm trung bình cả năm lớp 11 và trung bình học kỳ I lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

 - Điểm xét tuyển được tính như sau (theo thang điểm 30):

Điểm XT = [(M1+M2+Ngoại ngữ x 2)+(M1+M2’+ Ngoại ngữ’ x 2)]:8 x 3+ Điểm ưu tiên (nếu có).

    Trong đó: M1, M2, Ngoại ngữ là điểm trung bình cả năm lớp 11 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển;  M1’, M2’, Ngoại ngữ’ là điểm trung bình học kỳ I lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2).

6. Xét tuyển thẳng:

Theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mần non ban hành theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 1178/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mần non.

7. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

   - Mã Khoa: DTF

   - Không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển.

   - Điểm xét tuyển môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2.

   - Khoa Ngoại ngữ xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp số thí sinh có tổng điểm bằng nhau nhiều hơn số chỉ tiêu còn lại, thì thí sinh nào có môn ngoại ngữ cao hơn sẽ được ưu tiên xét tuyển.

8. Tổ chức tuyển sinh

 Đăng ký xét tuyển:

a) Xét tuyển theo kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT:

* Xét tuyển đợt 1

- Thời gian đăng ký xét tuyển:

Dự kiến theo lịch đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng từ 15/6 đến 30/6/2020.

   - Hồ sơ ĐKXT: Phiếu ĐKXT đợt 1 cùng với hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

            - Hình thức nộp hồ sơ:

   + Bước 1: Nộp phiếu ĐXKT tại các điểm thu nhận hồ sơ của Sở GD & ĐT.

   + Bước 2: Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh có quyền điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo một trong hai phương thức:

Phương thức 1: Điều chỉnh trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, dự kiến từ ngày 9/9 đến 17 giờ 00 ngày 16/9/2020.

Phương thức 2: Sử dụng phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại các điểm thu nhận hồ sơ của Sở GD&ĐT, dự kiến từ ngày 9/9 đến 17 giờ 00 ngày 18/9/2020.

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu), thời gian dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 20/9/2020.

* Xét tuyển đợt 2 (dự kiến): Từ ngày 08/10 đến hết ngày 28/10/2020.

Các đợt xét bổ sung tiếp theo (nếu có), Khoa sẽ thông báo thông tin chi tiết tại website: http://sfl.tnu.edu.vn) và http://tuyensinh-sfl.tnu.edu.vn, hoặc qua website của Đại học Thái Nguyên: http://tnu.edu.vn.

b) Xét tuyển theo kết quả học tập ở THPT (học bạ):

- Thời gian đăng ký xét tuyển (dự kiến):

            + Đợt 1: Tháng 7 năm 2020.

            + Đợt 2: Tháng 9 năm 2020.

Các đợt xét bổ sung tiếp theo (nếu có), Khoa sẽ thông báo thông tin chi tiết tại website: http://sfl.tnu.edu.vn) và http://tuyensinh-sfl.tnu.edu.vn, hoặc qua website của Đại học Thái Nguyên: http://tnu.edu.vn.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

   + Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển tại website http://sfl.tnu.edu.vn) và http://tuyensinh-sfl.tnu.edu.vn.

+ Bản phô tô có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2020) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020).

+ Bản phô tô công chứng học bạ THPT.

- Hình thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp 1 trong 2 hình thức sau đây:

            + Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng 202 (tầng 2), Phòng Đào tạo, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

            + Nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo, Khoa Ngoại ngữ  - Đại học Thái Nguyên, (Phòng 202 nhà Hành chính).

            c) Xét tuyển thẳng

- Thời gian đăng ký và hình thức nộp hồ sơ:

 + Thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại Sở GD&ĐT trước ngày 20/7/2020.

 + Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng theo Hướng dẫn số: 1178/BGDĐT-GDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GGD & ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ CĐ ngành Giáo dục Mần non.

            - Thời gian xét tuyển:

             Từ ngày 01/8 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2020

            1.7.2. Điều kiện chung

             Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Khoa được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

9. Chính sách ưu tiên (xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển)

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mần non ban hành theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 1178/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mần non.

10. Lệ phí xét tuyển

               - 30.000 đồng/1 hồ sơ.

11. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

- Đối với các nhóm ngành sư phạm (Khối ngành I): Theo quy định của nhà nước.

- Đối với các nhóm ngành ngôn ngữ (Khối ngành VII): Mức học phí được thực hiện trên cơ sở của Nghị định 86/2015/NĐ-CP, mức học phí năm học 2020-2021 là 980.000 VNĐ/tháng và được quy đổi ra học phí tín chỉ theo từng chương trình đào tạo.

12. Các nội dung khác

- Các quy định, quy chế, hướng dẫn, biểu mẫu, đề án tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, ... được đăng tải trên website: http://sfl.tnu.edu.vn) và http://tuyensinh-sfl.tnu.edu.vn.

- Thí sinh có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thông tin về tuyển sinh trên website.

Các bài liên quan