Đại học cao đẳng

Ngày 17-02-2020

Thông báo điểm trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên theo hình thức xét học bạ THPT năm 2018 (xét tuyển đợt 1)

06/07/2018 | 11:03

Thông báo số:1307/TB-ĐHTN ngày 29/6/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo hình thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 2018

03/07/2018 | 16:47

Quyết định số:1461/QĐ-ĐHTN ngày 29/6/2018. Chi tiết quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo quyết định các bạn download và xem tại file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2, ngành ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên bổ sung đợt 1 năm 2018

21/06/2018 | 10:28

Thông báo số:1030/TB-ĐHTN ngày 6/6/2018.

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT (Cập nhật mới nhất)

10/05/2018 | 07:58

.

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

23/04/2018 | 10:39

Thông báo số:524/TB-ĐHTN ngày 29/3/2018.

Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên năm 2018

23/04/2018 | 10:34

Thông báo số:525/TB-ĐHTN ngày 25/3/2018.

Giới thiệu về đào tạo bậc cao đẳng

05/04/2018 | 14:28

Khoa Ngoại ngữ có 2 chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng cụ thể như sau:

Đề án tuyển sinh của Khoa Ngoại ngữ năm 2019

01/07/2013 | 09:58

Đề án tuyển sinh năm 2019

Thông báo tuyển sinh v/v xét tuyển học bạ Trung học phổ thông vào CĐ, ĐH hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN đợt 1 năm 2018

01/07/2013 | 09:58

Thông báo số:512/TB-ĐHTN ngày 29/3/2018. Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ Trung học phổ thông xem thêm file đính kèm.

Trang 3/3 <123>