Đại học cao đẳng

Ngày 21-05-2019

Thông tin xét tuyển thắng và ưu tiên xét tuyển

Thực hiện theo Hướng dẫn số: 796/BGDĐT-GDĐT ngày 06/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GGD&ĐT

 

A. Ưu tiên xét tuyển:

- Thực hiện theo Hướng dẫn số: 796/BGDĐT-GDĐT ngày 06/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GGD & ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh CĐ, tuyển sinh TC nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 và theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

B. Trường hợp xét tuyển thẳng và không dùng quyền xét tuyển thẳng được quy định cụ thể như sau:

1) Xét tuyển thẳng:

* Đối tượng:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia theo Danh mục các ngành với môn thi học sinh giỏi quốc gia được xác định tại Phụ lục 6 của Hướng dẫn số: 796/BGDĐT-GDĐT ngày 06/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GGD & ĐT. Cụ thể với các  ngành tương ứng với các môn đoạt giải như sau:

STT

Ngành xét tuyển thẳng

Mã ngành

Môn đoạt giải

1

Sư phạm tiếng Anh

7140231

Tiếng Anh

2

Ngôn ngữ Anh

7220201

3

Ngôn ngữ Nga

7220202

Tiếng Nga

4

Sư phạm tiếng Trung Quốc

7140234

Tiếng Trung Quốc

5

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

6

Ngôn ngữ Pháp

7220203

Tiếng Pháp


* Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng:

- Thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại Sở GD & ĐT trước ngày 20/5/2019.

- Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh, gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo Phụ lục 3 Hướng dẫn số: 796/BGDĐT-GDĐT ngày 06/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GGD & ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh CĐ, tuyển sinh TC nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019);

+ Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia;  

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh, hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

2) Trường hợp không dùng quyền xét tuyển thẳng:

* Đối tượng: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyết khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn thi thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển của thí sinh (Toán, Lý, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, GDCD), tốt nghiệp THPT năm 2019 được cộng điểm ưu tiên vào điểm xét tuyển của thí sinh.

* Mức điểm ưu:

- Thí sinh đoạt giải nhất:                    cộng 3 điểm.

- Thí sinh đoạt giải nhì:                      cộng 2 điểm.

- Thí sinh đoạt giải ba:                       cộng 1 điểm.

- Thí sinh đoạt giải khuyết khích:      cộng 0.5 điểm.

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) + Điểm ưu tiên theo môn đoạt giải.

* Lưu ý:

- Nếu đoạt giải nhiều môn, thì được hưởng một tiêu chuẩn môn có thành tích cao nhất.

- Chỉ cộng điểm ưu tiên khi môn đoạt giải có trong tổ hợp ĐKXT.

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Như đối với xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và nộp kèm theo Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Phiếu ĐKXT thẳng vào ĐH,CĐ

Các bài liên quan