Đại học cao đẳng

Ngày 18-04-2019

Thông tin tuyển sinh 2019

.

I. Đối tượng tuyển sinh:

     Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.

    Trường hợp người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD & ĐT.

II. Phạm vi tuyển sinh:

      Tuyển sinh trong cả nước.

III. Phương thức tuyển sinh:

       Năm 2019, Khoa Ngoại ngữ tuyển sinh theo 2 phương thức (áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo):

       - Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

       - Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập và rèn luyện ở THPT (học bạ).

IV. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 Ghi chú: Năm 2019 Khoa Ngoại ngữ không tuyển sinh trình độ cao đẳng.

V. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Khoa Ngoại ngữ:

 - Mã Khoa: DTF

- Các thông tin về mã số ngành, tổ hợp xét tuyển xem tại Mục 2.4 của Đề án này.

- Không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển.

- Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) và điểm xét tuyển không nhân hệ số môn Ngoại ngữ.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) sẽ được Khoa thông báo trên website (địa chỉ: http://sfl.tnu.edu.vn và http://tuyensinh-sfl.tnu.edu.vn) và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT theo quy định.

- Khoa Ngoại ngữ xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp số thí sinh có tổng điểm bằng nhau nhiều hơn số chỉ tiêu còn lại, thì thí sinh nào có môn ngoại ngữ cao hơn sẽ được ưu tiên xét tuyển.

♦ Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019:

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

1

Triệu Quang Việt

Trưởng phòng Đào tạo

0919893150

vietvt376@tnu.edu.vn

2

Nguyễn Ngọc Hường

Trưởng phòng TT-TV

0945835888

nnhuongt.sfl@tnu.edu.vn

3

Nguyễn Thị Luyến

Chuyên viên phòng Đào tạo

0948589978

luyennntn.sfl@tnu.edu.vn

Các bài liên quan