Đại học cao đẳng

Ngày 18-04-2019

Thông tin chung về Khoa Ngoại ngữ

- Địa chỉ: Xã Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên. - Điện thoại: 0208.3648.489 - Fax: 0208.3648.493 - Email: khoangoaingu@tnu.edu.vn - Website: http://sfl.tnu.edu.vn

I - Tên Khoa, sứ mệnh, địa chỉ trụ sở và địa chỉ trang web

- Tên Khoa: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

- Sứ mệnh:  Là cơ sở giáo dục đại học, Khoa Ngoại ngữ có sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Đồng thời, thông qua việc nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài,  Khoa còn có sứ mệnh quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra thế giới, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam trong cộng đồng Quốc tế, qua đó củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. 

- Địa chỉ: Xã Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 0208.3648.489     

Fax: 0208.3648.493 

- Email: khoangoaingu@tnu.edu.vn                       

-  Website: http://sfl.tnu.edu.vn

II - Quy mô đào tạo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất

Xét tuyển năm 2017 và năm 2018 theo 2 hình thức:

 + Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia.

+ Xét tuyển theo kết quả học tập và điểm rèn luyện ở THPT (học bạ ở THPT).

IV - Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (theo kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia):

Các bài liên quan