Đại học cao đẳng

Ngày 08-08-2018

Thông báo điểm chuẩn đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018

Thông báo số:1545/TB-ĐHTN ngày 6/8/2018.

Các bài liên quan