Phòng Đào tạo, Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên
Đ/c: Đường Z115, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0280.3648.492 Hotline: 0912.859.689 - 0948.859.978