Đại học cao đẳng

Ngày 01-07-2013

Thông báo tuyển sinh v/v xét tuyển học bạ Trung học phổ thông vào CĐ, ĐH hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN đợt 1 năm 2018

Thông báo số:512/TB-ĐHTN ngày 29/3/2018. Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ Trung học phổ thông xem thêm file đính kèm.

Các bài liên quan